Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. marts 2012 - Strasbourg

18. Sørøveri (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Sørøveri

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Georgios Koumoutsakos for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Younous Omarjee, der besvarede det, Mathieu Grosch, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro og Potito Salatto.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke og Licia Ronzulli.

Andris Piebalgs tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik