Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2012 - Strasbourg

18. Merirosvous (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Merirosvous

Andris Piebalgs (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Georgios Koumoutsakos PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Younous Omarjeelle, joka vastasi kysymykseen, Mathieu Grosch, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro ja Potito Salatto.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke ja Licia Ronzulli.

Andris Piebalgs käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö