Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 marca 2012 r. - Strasburg

18. Piractwo morskie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Piractwo morskie

Andris Piebalgs (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Georgios Koumoutsakos w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Izaskun Bilbao Barandica, aby zadać pytanie zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Younousowi Omarjee, który na nie odpowiedział, Mathieu Grosch, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Petera van Dalena, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Georgiosa Koumoutsakosa, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro i Potito Salatto.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke i Licia Ronzulli.

Głos zabrał Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności