Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2012 - Strasbourg

18. Kapningar till sjöss (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Kapningar till sjöss

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Georgios Koumoutsakos för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica, ställde en fråga ("blått kort") till Younous Omarjee, som denne besvarade, Mathieu Grosch, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro och Potito Salatto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke och Licia Ronzulli.

Talare: Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy