Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 14 maart 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 5.Uitbreidingsverslag voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 6.Uitbreidingsverslag IJsland (debat)
 7.Uitbreidingsverslag Bosnië-Herzegovina (debat)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  9.1.Europees Visserijfonds ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.3.Gemeenschappelijke handelsbeleid ***I (stemming)
  9.4.Algemene richtsnoeren voor de begroting 2013 - Afdeling III - Commissie (stemming)
  9.5.Mandaat van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (stemming)
  9.6.Justitiële opleiding (stemming)
  9.7.Kinderarbeid in de cacaosector (stemming)
  9.8.Internationale Cacao-overeenkomst 2010 *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.9.Aanpak van de diabetes-epidemie in de EU (stemming)
  9.10.Uitbreidingsverslag voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
  9.11.Uitbreidingsverslag IJsland (stemming)
  9.12.Uitbreidingsverslag Bosnië-Herzegovina (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Uitslag van de presidentsverkiezingen in Rusland (debat)
 14.Kazachstan (debat)
 15.Situatie in Nigeria (debat)
 16.Situatie in Wit-Rusland (debat)
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Zeepiraterij (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (176 kb) Presentielijst (63 kb)    Hoofdelijke stemming (1782 kb) 
 
Notulen (131 kb) Presentielijst (53 kb) Uitslag van de stemming (283 kb) Hoofdelijke stemming (810 kb) 
 
Notulen (230 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (277 kb) Hoofdelijke stemming (1608 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid