Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 martie 2012 - Strasbourg

2. Consolidarea capacităților științifice în Africa: promovarea parteneriatelor dintre Europa și Africa în domeniul radioastronomiei (declaraţie scrisă)
Stenograma

Declaraţia scrisă 0045/2011 depusă de deputații Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell şi Judith Sargentini privind consolidarea capacităților științifice în Africa: promovarea parteneriatelor dintre Europa și Africa în domeniul radioastronomiei a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul şi va fi, prin urmare, transmisă destinatarilor săi şi publicată în Texte adoptate în prezenta şedinţă (P7_TA(2012)0095), numele semnatarilor fiind înscrise în procesul-verbal, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură (anexa 1 al PV din 15.3.2012).

A intervenit Miguel Angel Martínez Martínez.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate