Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg

2. Budovanie vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie (písomné vyhlásenie)
CRE

Písomné vyhlásenie č. 0045/2011, ktoré predložili poslanci Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell a Judith Sargentini, o budovaní vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 15.3.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0095).

V rozprave vystúpil Miguel Angel Martínez Martínez.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia