Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. märts 2012 - Strasbourg

5.  Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuste tegutsemine ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuste tegutsemine

Arutelu toimus 13. märtsil 2012 (13.3.2012 protokolli punkt 12).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel: Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuse reaktsioon (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat ja Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel: Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuse reaktsioon (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska fraktsiooni PPE nimel: Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuse reaktsioon (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn ja Rovana Plumb fraktsiooni S&D nimel: Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuse reaktsioon (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford ja Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel: Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuse reaktsioon (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel: Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuse reaktsioon (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Hääletus: 15.3.2012protokoll punkt 11.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika