Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2012 - Strasbourg

5. Syrjivät verkkosivustot ja hallitusten reaktiot (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Syrjivät verkkosivustot ja hallitusten reaktiot

Keskustelu käytiin 13. maaliskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 13.3.2012, kohta 12).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012)

- Marie-Christine Vergiat ja Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012)

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE-ryhmän puolesta syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012)

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn ja Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012)

- Renate Weber, Sarah Ludford ja Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012)

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2012, kohta 11.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö