Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. március 15., Csütörtök - Strasbourg

5. Diszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Diszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai

A vita időpontja: 2012. március 13. (2012.3.13-i jegyzőkönyv, 12. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms és Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat és Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka és Joanna Katarzyna Skrzydlewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Göncz Kinga, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn és Rovana Plumb, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford és Metin Kazak, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Szavazás: 2012.3.15-i jegyzőkönyv, 11.2. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat