Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 15 d. - Strasbūras

5. Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. kovo 13 d. (2012 3 13 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijos (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat ir Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijos (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn ir Rovana Plumb S&D frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford ir Metin Kazak ALDE frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Balsavimas: punktas 11.2 protokolo 15.3.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika