Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts - Strasbūra

5. Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija.

Debates notika 2012. gada 13. martā (2012. gada 13. marta sēdes protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms un Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat un Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka un Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn un Rovana Plumb S&D grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford un Metin Kazak ALDE grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Balsojums: 2012. gada 15. marta sēdes protokola 11.2. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika