Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 martie 2012 - Strasbourg

5. Site-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Site-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților

Dezbaterea a avut loc la 13 martie 2012 (punctul 12 al PV din 13.3.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat şi Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, privind site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska, în numele Grupului PPE, referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D, referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford şi Metin Kazak, în numele Grupului ALDE, referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernului (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernului (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Vot: punctul 11.2 al PV din 15.3.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate