Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 15. marec 2012 - Strasbourg

5. Diskriminatorne internetne strani in reakcije vlad (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Diskriminatorne internetne strani in reakcije vlad

Razprava je potekala 13. marca 2012 (točka 12 zapisnika z dne 13.3.2012).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms in Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat in Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka in Joanna Katarzyna Skrzydlewska v imenu skupine PPE o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn in Rovana Plumb v imenu skupine S&D o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford in Metin Kazak v imenu skupine ALDE o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika z dne 15.3.2012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov