Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2095(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0033/2012

Indgivne tekster :

A7-0033/2012

Forhandlinger :

PV 15/03/2012 - 6
CRE 15/03/2012 - 6

Afstemninger :

PV 15/03/2012 - 11.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0086

Protokol
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg

6. En konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (forhandling)
CRE

Betænkning om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 [2011/2095(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Chris Davies (A7-0033/2012)

Chris Davies forelagde sin betænkning.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Mario Pirillo (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Romana Jordan for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Nick Griffin, løsgænger, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański og Roger Helmer.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Yannick Jadot og Gerard Batten, der stillede to blåt kort-spørgsmål til Roger Helmer, der besvarede spørgsmålene, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß og Peter Liese.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan og Karin Kadenbach.

Talere: Connie Hedegaard og Chris Davies.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 15.3.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik