Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2552(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000013/2012 (B7-0101/2012)

Forhandlinger :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg

7. Det sjette verdensvandforum (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-000013/2012) af Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký og Sabine Wils for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kommissionen: Det sjette verdensvandforum i Marseille den 12.-17. marts 2012 (B7-0101/2012)

Richard Seeber begrundede den mundtlige forespørgsel.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Sophie Auconie for PPE-Gruppen, Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, og Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela og Marie-Christine Vergiat.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan og Christa Klaß.

Connie Hedegaard tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký og Sabine Wils for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om det sjette internationale vandforum i Marseille den 12.-17. marts 2012 (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 15.3.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik