Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2552(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000013/2012 (B7-0101/2012)

Keskustelut :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2012 - Strasbourg

7. Maailman kuudes vesifoorumi (keskustelu)
CRE

Suullinen kysymys (O-000013/2012) Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ja Sabine Wils ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta komissiolle: Maailman kuudes vesifoorumi Marseillessa 12.-17. maaliskuuta 2012 (B7-0101/2012)

Richard Seeber esitteli suullisen kysymyksen.

Connie Hedegaard (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Sophie Auconie PPE-ryhmän puolesta, Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Miroslav Ouzký ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela ja Marie-Christine Vergiat.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan ja Christa Klaß.

Connie Hedegaard käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký ja Sabine Wils ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta Marseillessa 12.–17. maaliskuuta 2012 järjestettävästä maailman kuudennesta vesifoorumista (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2012, kohta 11.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö