Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000013/2012 (B7-0101/2012)

Debatter :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2012 - Strasbourg

7. Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000013/2012) från Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký och Sabine Wils, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till kommissionen: Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille, den 12-17 mars 2012 (B7-0101/2012)

Richard Seeber utvecklade den muntliga frågan.

Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Sophie Auconie för PPE-gruppen, Daciana Octavia Sârbu för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, och Miroslav Ouzký för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela och Marie-Christine Vergiat.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan och Christa Klaß.

Talare: Connie Hedegaard.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký och Sabine Wils, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om det sjätte världsforumet för vatten som äger rum i Marseille den 12–17 mars 2012 (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 15.3.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy