Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2574(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000045/2012 (B7-0103/2012)

Keskustelut :

PV 15/03/2012 - 8
CRE 15/03/2012 - 8

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2012 - Strasbourg

8. Schmallenberg-viruksen leviäminen (keskustelu)
CRE

Suullinen kysymys (O-000045/2012) Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Schmallenberg-viruksen aiheuttama taudinpurkaus (B7-0103/2012)

Suullinen kysymys (O-000047/2012) James Nicholson ja Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Albert Deß ja Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Schmallenberg-viruksen esiintyminen (B7-0104/2012)

Suullinen kysymys (O-000057/2012) George Lyon ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Schmallenberg-viruksen leviäminen (B7-0105/2012)

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß ja Britta Reimers (laatijan sijainen) esittelivät suulliset kysymykset.

Connie Hedegaard (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Liam Aylward ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust ja Horst Schnellhardt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Franz Obermayr ja Elena Băsescu.

Connie Hedegaard käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö