Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2574(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000045/2012 (B7-0103/2012)

Debatter :

PV 15/03/2012 - 8
CRE 15/03/2012 - 8

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2012 - Strasbourg

8. Schmallenbergviruset (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-000045/2012) från Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Schmallenberg-viruset (B7-0103/2012)

Muntlig fråga (O-000047/2012) från James Nicholson och Ashley Fox för ECR-gruppen, Albert Deß och Esther de Lange för PPE-gruppen, till kommissionen: Schmallenbergviruset (B7-0104/2012)

Muntlig fråga (O-000057/2012) från George Lyon och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, till kommissionen: Schmallenbergviruset (B7-0105/2012)

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß och Britta Reimers (som ersatte frågeställaren) utvecklade de muntliga frågorna.

Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Matthias Groote för S&D-gruppen, Liam Aylward för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust och Horst Schnellhardt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Franz Obermayr och Elena Băsescu.

Talare: Connie Hedegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy