Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

9. Установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане (писмена декларация)
Пълни стенографски протоколи

Писмена декларация 0049/2011, внесена от членовете на Парламента Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter и Andrea Zanoni относно установяването на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2012)0096), като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (приложение 2 от протокола от 15.3.2012).

Изказаха се: Carl Schlyter и Dan Jørgensen.

Правна информация - Политика за поверителност