Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. března 2012 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

9. Zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin (písemné prohlášení)
Doslovné záznamy

Písemné prohlášení 0049/2011 o zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin, které předložili Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter a Andrea Zanoni, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA(2012)0096), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (příloha 2 zápisu ze dne 15.3.2012).

Vystoupili: Carl Schlyter a Dan Jørgensen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí