Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

9. Fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlig erklæring 0049/2011 indgivet af Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter og Andrea Zanoni om fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0096) (Bilag 2 i protokollen af 15.3.2012).

Talere: Carl Schlyter og Dan Jørgensen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik