Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2012 - Strasbourg

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

9. Kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettaminen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjallinen kannanotto 0049/2011 kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa, jonka Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter ja Andrea Zanoni ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2012)0096). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 15.3.2012 liite 2).

Puheenvuorot: Carl Schlyter ja Dan Jørgensen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö