Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 marca 2012 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

9. Ustanowienie maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie pisemne 0049/2011 złożone przez następujących posłów: Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter i Andrea Zanoni w sprawie ustanowienia maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu, zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy (załącznik 2 protokołu z dnia 15.3.2012), wśród tekstów przyjętych podczas niniejszego posiedzenia (P7_TA(2012)0096).

Głos zabrali: Carl Schlyter i Dan Jørgensen.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności