Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg

10. Indførelse af programmet ”Skak i skolen” i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer (skriftlig erklæring)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlig erklæring 0050/2011 indgivet af Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro og Hannu Takkula om indførelse af programmet ”Skak i skolen” i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0097) (Bilag 3 i protokollen af 15.3.2012).

Slavi Binev tog ordet.

°
° ° °

Formanden hyldede Lothar Bisky, der var trådt tilbage som formand for GUE/NGL-Gruppen, og lykønskede gruppens nye formand, Gabriele Zimmer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik