Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2554(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0152/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2012 - 11.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0087

Протокол
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург

11.2. Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (гласуване)

Предложенията за резолюции бяха обявени на 15 март 2012 г. (точка 5 от протокола от 15.3.2012).

Предложения за резолюция B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 и B7-0157/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0152/2012

(за замяна на B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 и B7-0157/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Илиaна Ивaнова и Jacek Protasiewicz, от името на групата PPE,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Илияна Малинова Йотова, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Кристиан Вигенин, Ивайло Калфин и Евгени Кирилов, от името на групата S&D,

Renate Weber, Sarah Ludford, Метин Казак, Филиз Хакъева Хюсменова, Nathalie Griesbeck и Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms и Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski и Adam Bielan, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0087)

Правна информация - Политика за поверителност