Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2554(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0152/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2012 - 11.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0087

Protokoll
Neljapäev, 15. märts 2012 - Strasbourg

11.2.  Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuste tegutsemine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 15. märtsil 2012 (15.3.2012protokoll punkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 ja B7-0157/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0152/2012

(asendades B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 ja B7-0157/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova ja Jacek Protasiewicz fraktsiooni PPE nimel,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin ja Evgeni Kirilov fraktsiooni S&D nimel,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat ja Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0087)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika