Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2554(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0152/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2012 - 11.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0087

Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2012 - Strasbourg

11.2. Syrjivät verkkosivustot ja hallitusten reaktiot (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 15. maaliskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 15.3.2012, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 ja B7-0157/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0152/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 ja B7-0157/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova ja Jacek Protasiewicz PPE-ryhmän puolesta

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin ja Evgeni Kirilov S&D-ryhmän puolesta

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0087)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö