Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0152/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2012 - 11.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0087

Proces-verbal
Joi, 15 martie 2012 - Strasbourg

11.2. Site-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților (vot)

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 15 martie 2012 (punctul 5 al PV din 15.3.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 şi B7-0157/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0152/2012

(care înlocuieşte B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 şi B7-0157/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova şi Jacek Protasiewicz, în numele Grupului PPE,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin şi Evgeni Kirilov, în numele Grupului S&D,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck şi Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0087)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate