Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2554(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0152/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0087

Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg

11.2. Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlád (hlasovanie)

Návrhy uznesenia boli oznámené 15. marca 2012 (bod 5 zápisnice zo dňa 15.3.2012).

Návrhy uznesenia B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 a B7-0157/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0152/2012

(nahrádzajúci B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 a B7-0157/2012):

podaný týmito poslancami:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova a Jacek Protasiewicz v mene skupiny PPE,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin a Evgeni Kirilov v mene skupiny S&D,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck a Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski a Adam Bielan v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0087)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia