Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2554(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0152/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2012 - 11.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0087

Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2012 - Strasbourg

11.2. Diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 15 mars 2012 (punkt 5 i protokollet av den 15.3.2012).

Resolutionsförslag B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 och B7-0157/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0152/2012

(ersätter B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 och B7-0157/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova och Jacek Protasiewicz för PPE-gruppen,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin och Evgeni Kirilov för S&D-gruppen,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms och Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski och Adam Bielan för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0087)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy