Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2553(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0135/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0089

Протокол
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург

11.4. Казахстан (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 и B7-0144/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0135/2012

(за замяна на B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 и B7-0143/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere и Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата S&D,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0089)

(Предложението за резолюция B7-0144/2012 отпада.)

Изказване

Liisa Jaakonsaari, преди гласуването.

Правна информация - Политика за поверителност