Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0135/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0089

Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg

11.4. Kazachstan (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 a B7-0144/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0135/2012

(nahrádzajúci B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 a B7-0143/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere a Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec a Emilio Menéndez del Valle v mene skupiny S&D,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0089)

(Návrh uznesenia B7-0144/2012 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Liisa Jaakonsaari, pred hlasovaním.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia