Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2550(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0131/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2012 - 11.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0090

Протокол
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург

11.5. Положението в Нигерия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 и B7-0149/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0131/2012

(за замяна на B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 и B7-0149/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra и Michael Cashman, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi и Corinne Lepage, от името на групата ALDE,

Raül Romeva i Rueda и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, от името на групата ECR,

Fiorello Provera, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2012)0090)

(Предложението за резолюция B7-0139/2012 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност