Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2550(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0131/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/03/2012 - 11.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0090

Notulen
Donderdag 15 maart 2012 - Straatsburg

11.5. Situatie in Nigeria (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 en B7-0149/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0131/2012

(ter vervanging van B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 en B7-0149/2012):

ingediend door de volgende leden:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra en Michael Cashman, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi en Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie,

Raül Romeva i Rueda en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie,

Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0090)

(Ontwerpresolutie B7-0139/2012 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid