Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2550(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0131/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/03/2012 - 11.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0090

Protokół
Czwartek, 15 marca 2012 r. - Strasburg

11.5. Sytuacja w Nigerii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 i B7-0149/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0131/2012

(zastępujący B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 i B7-0149/2012):

złożony przez następujących posłów:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra i Michael Cashman w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi i Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE,

Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

Fiorello Provera w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2012)0090)

(Projekt rezolucji B7-0139/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności