Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2550(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0131/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2012 - 11.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0090

Proces-verbal
Joi, 15 martie 2012 - Strasbourg

11.5. Situația din Nigeria (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 şi B7-0149/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0131/2012

(care înlocuieşte B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 şi B7-0149/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi şi Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE,

Raül Romeva i Rueda şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2012)0090)

(Propunerea de rezoluţie B7-0139/2012 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate