Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2581(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0178/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0112

Protokol
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg

11.6. Situationen i Hviderusland (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 og B7-0183/2012

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0178/2012

(erstatter B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 og B7-0183/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle og Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin og Marek Siwiec for S&D-Gruppen,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake og Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen,

Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen.

Talere

Kristian Vigenin, for S&D-Gruppen, havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 177 stillet forslag om at udsætte afstemningen. Marek Henryk Migalski udtalte sig mod denne anmodning.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Afstemningen om det fælles beslutningsforslag blev således udsat til mødeperioden marts II 2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik