Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2581(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0178/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0112

Protokoll
Neljapäev, 15. märts 2012 - Strasbourg

11.6.  Olukord Valgevenes (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 ja B7-0183/2012

(Antud häälte enamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0178/2012

(asendades B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 ja B7-0183/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle ja Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec fraktsiooni S&D nimel,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel,

Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimel .

Sõnavõtud

Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel taotles vastavalt kodukorra artiklile 177 hääletuse edasilükkamist; Marek Henryk Migalski oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sellest tulenevalt lükati resolutsiooni ühisettepaneku hääletus edasi 2012. aasta märtsi II osaistungjärgu ajale.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika