Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2581(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0178/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0112

Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg

11.6. Situácia v Bielorusku (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 a B7-0183/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0178/2012

(nahrádzajúci B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 a B7-0183/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle a Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin a Marek Siwiec v mene skupiny S&D,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE,

Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR.

Vystúpenia:

Kristian Vigenin v mene skupiny S&D v súlade s článkom 177 rokovacieho poriadku požiadal o odloženie hlasovania; Marek Henryk Migalski sa vyjadril proti tejto žiadosti.

Parlament túto žiadosť schválil.

Hlasovanie o spoločnom uznesení sa tým odkladá na druhú marcovú schôdzu 2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia