Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2581(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0178/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0112

Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2012 - Strasbourg

11.6. Situationen i Vitryssland (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 och B7-0183/2012

(Enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0178/2012

(ersätter B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 och B7-0183/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle och Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin och Marek Siwiec för S&D-gruppen,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen,

Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen.

Inlägg:

Kristian Vigenin för S&D-gruppen begärde, med åberopande av artikel 177 i arbetsordningen, att omröstningen skulle skjutas upp; Marek Henryk Migalski uttalade sig emot detta förslag.

Parlamentet godkände denna begäran.

Omröstningen om den gemensamma resolutionen sköts därmed upp till sammanträdesperioden mars II 2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy