Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts - Strasbūra

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Balsojuma skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Chris Davies ziņojums - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly un Charles Tannock

Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija - RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt un Philip Claeys

Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultāti - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská un Vytautas Landsbergis

Kazahstāna - RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland un Charles Tannock

Stāvoklis Nigērijā - RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy un Bernd Posselt

Sestais Pasaules Ūdens forums - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt un Charles Tannock

Juridisks paziņojums - Privātuma politika