Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изграждане на научен капацитет в Африка: насърчаване на еврпейско-африканските партньорства в областта на радиоастрономията (писмена декларация)
 3.Внесени документи
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (внесени предложения за резолюция)
 6.Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (разискване)
 7.Шести Световен форум по въпросите на водата (разискване)
 8.Епидемия от вируса от Шмаленберг (разискване)
 9.Установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане (писмена декларация)
 10.Въвеждане на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз (писмена декларация)
 11.Време за гласуване
  11.1.Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (гласуване)
  11.2.Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (гласуване)
  11.3.Резултат от президентските избори в Русия (гласуване)
  11.4.Казахстан (гласуване)
  11.5.Положението в Нигерия (гласуване)
  11.6.Положението в Беларус (гласуване)
  11.7.Шести Световен форум по въпросите на водата (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Позиции на Съвета на първо четене
 16.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  16.1.Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W.
  16.2.Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили
  16.3.Нарушения на правата на човека в Бахрейн
 17.Време за гласуване
  17.1.Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W. (гласуване)
  17.2.Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (гласуване)
  17.3.Нарушения на правата на човека в Бахрейн (гласуване)
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Решения относно някои документи
 21.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.График на следващите заседания
 24.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Изграждане на научен капацитет в Африка: насърчаване на еврпейско-африканските партньорства в областта на радиоастрономията (писмена декларация)
 Приложение 2 - Установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане (писмена декларация)
 Приложение 3 - Въвеждане на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз (писмена декларация)
Протокол (284 kb) Списък на присъствалите (58 kb)    Поименни гласувания (1345 kb) Приложение 1 (9 kb) Приложение 2 (9 kb) Приложение 3 (9 kb) 
 
Протокол (293 kb) Списък на присъствалите (51 kb) Резултати от различните гласувания (402 kb) Поименни гласувания (710 kb)    
 
Протокол (316 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (564 kb) Поименни гласувания (1420 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност