Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας (γραπτή δήλωση)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Μεταφορές πιστώσεων
 5.Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (συζήτηση)
 7.6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό (συζήτηση)
 8.Επιδημία Schmallenberg (συζήτηση)
 9.Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)
 10.Καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (ψηφοφορία)
  
11.2.Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (ψηφοφορία)
  
11.3.Αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία (ψηφοφορία)
  
11.4.Καζακστάν (ψηφοφορία)
  
11.5.Κατάσταση στην Νιγηρία (ψηφοφορία)
  
11.6.Κατάσταση στην Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
11.7.6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 16.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
16.1.Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W.
  
16.2.Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς
  
16.3.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  
17.1.Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W. (ψηφοφορία)
  
17.2.Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (ψηφοφορία)
  
17.3.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (ψηφοφορία)
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 21.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 3 - Καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (280 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1345 kb) Παράρτημα 1 (9 kb) Παράρτημα 2 (9 kb) Παράρτημα 3 (9 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (294 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (462 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (687 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (312 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (554 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1419 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου