Indiċi 
Minuti
PDF 301kWORD 287k
Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Bini ta' Kapaċitajiet Xjentifiċi fl-Afrika: il-promozzjoni ta' sħubijiet Ewropej-Afrikani dwar ir-radjuastronomija (dikjarazzjoni bil-miktub)
 3.Dokumenti mressqa
 4.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 5.Siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-awtoritajiet (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 (dibattitu)
 7.Is-Sitt Forum Dinji dwar l-Ilma (dibattitu)
 8.It-Tifqigħa ta' Schmallenberg (dibattitu)
 9.Stabbiliment ta' limitu massimu ta' 8 sigħat ta' vvjaġġar għall-bhejjem li jiġu ttrasportati fl-Unjoni Ewropea biex jittieħdu għall-qatla (dikjarazzjoni bil-miktub)
 10.Introduzzjoni tal-programm 'Ċess fl-Iskola' fis-sistemi edukattivi tal-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  
11.1.Ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 (votazzjoni)
  
11.2.Siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-awtoritajiet (votazzjoni)
  
11.3.Ir-riżultat tal-elezzjonijiet presidenzjali fir-Russja (votazzjoni)
  
11.4.Kazakistan (votazzjoni)
  
11.5.Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (votazzjoni)
  
11.6.Sitwazzjoni fil-Bjelorussja (votazzjoni)
  
11.7.Is-Sitt Forum Dinji dwar l-Ilma (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 15.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari
 16.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
16.1.It-traffikar tal-bnedmin fis-Sinai, b'mod partikolari l-każ ta' Solomon W.
  
16.2.Palestina: attakki minn forzi Iżraeljani fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni Palestinjani
  
16.3.Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Baħrejn
 17.Ħin tal-votazzjonijiet
  
17.1.It-traffikar tal-bnedmin fis-Sinai, b'mod partikolari l-każ ta' Solomon W. (votazzjoni)
  
17.2.Palestina: attakki minn forzi Iżraeljani fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni Palestinjani (votazzjoni)
  
17.3.Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Baħrejn (votazzjoni)
 18.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 19.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 20.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 21.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 22.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 23.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 24.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Bini ta' Kapaċitajiet Xjentifiċi fl-Afrika: il-promozzjoni ta' sħubijiet Ewropej-Afrikani dwar ir-radjuastronomija (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 2 - Stabbiliment ta' limitu massimu ta' 8 sigħat ta' vvjaġġar għall-bhejjem li jiġu ttrasportati fl-Unjoni Ewropea biex jittieħdu għall-qatla (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 3 - Introduzzjoni tal-programm 'Ċess fl-Iskola' fis-sistemi edukattivi tal-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Bini ta' Kapaċitajiet Xjentifiċi fl-Afrika: il-promozzjoni ta' sħubijiet Ewropej-Afrikani dwar ir-radjuastronomija (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0045/2011 imressqa mill-Membri Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell u Judith Sargentini dwar il-Bini ta' Kapaċitajiet Xjentifiċi fl-Afrika: il-promozzjoni ta' sħubijiet Ewropej-Afrikani dwar ir-radjuastronomija ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tingħadda lid-destinatarji tagħha u se tkun ippubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2012)0095) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji se jiġu indikati fil-Minuti (Anness 1 tal- Minuti ta' 15.3.2012).

Tkellem Miguel Angel Martínez Martínez.


3. Dokumenti mressqa

Dawn id-dokumenti kienu preżentati mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Konvenzjoni Ewropea fuq il-Protezzjoni Legali tas-Servizzi ibbażati fuq, jew tikkonsisti minn, aċċess kondizzjonali (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE))

irreferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (CSDs) u li jemenda d-Direttiva98/26/KE (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

Bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282 TFUE, il-President se jipproċedi bil-konsultazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew.

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u mal-forestrija (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI, ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP))

irreferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

AFCO, LIBE


4. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 179(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għal-Baġits eżamina l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-proġetti tal-binjiet "Square Orban" u "Covent Garden" fi Brussell u ddeċieda li ma jesprimix opinjoni.


5. Siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-awtoritajiet (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-awtoritajiet

Id-dibattitu sar fid-data 13 ta' Marzu 2012 (punt 12 tal- Minuti ta' 13.3.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms u Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-gvernijiet (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat u Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-gvernijiet (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka u Joanna Katarzyna Skrzydlewska f'isem il-Grupp PPE, dwar siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-gvernijiet (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn u Rovana Plumb f'isem il-Grupp S&D, dwar siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-gvernijiet (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford u Metin Kazak f'isem il-Grupp ALDE, dwar siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-gvernijiet (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, dwar siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-gvernijiet (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Votazzjoni: punt 11.2 tal- Minuti ta' 15.3.2012.


6. Ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 (dibattitu)

Rapport dwar Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 [2011/2095(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Chris Davies (A7-0033/2012)

Chris Davies ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmet Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Mario Pirillo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Romana Jordan f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miroslav Ouzký f'isem il-Grupp ECR, Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Nick Griffin Membru mhux affiljat, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański u Roger Helmer.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Tkellmu Yannick Jadot u Gerard Batten, biex jagħmlu żewġ mistoqsijiet "karta blu" lil Roger Helmer, li weġibhom, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß u Peter Liese.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan u Karin Kadenbach.

Tkellmu Connie Hedegaard u Chris Davies.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.1 tal- Minuti ta' 15.3.2012.


7. Is-Sitt Forum Dinji dwar l-Ilma (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000013/2012) mressqa minn Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký u Sabine Wils, f'isem il-Kummissjoni Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, lill-Kummissjoni: Is-Sitt Forum Dinji f'Marsilja dwar l-Ilma, 12-17 ta' Marzu 2012 (B7-0101/2012)

Richard Seeber daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Sophie Auconie f'isem il-Grupp PPE, Daciana Octavia Sârbu f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Miroslav Ouzký f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Tkellmu Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Ewald Stadler Membru mhux affiljat, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela u Marie-Christine Vergiat.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan u Christa Klaß.

Tkellmet Connie Hedegaard.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký u Sabine Wils, f'isem il-Kummissjoni Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, dwar is-Sitt Forum Dinji dwar l-Ilma li se jseħħ f'Marsilja mit-12 sas-17 ta' Marzu 2012 (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.7 tal- Minuti ta' 15.3.2012.


8. It-Tifqigħa ta' Schmallenberg (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000045/2012) imressqa minn Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Il-firxa tal-marda Schmallenberg (B7-0103/2012)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000047/2012) imressqa minn James Nicholson u Ashley Fox f'isem il-Grupp ECR, Albert Deß u Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Il-firxa tal-marda Schmallenberg (B7-0104/2012)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000057/2012) imressqa minn George Lyon u Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Il-marda Schmallenberg li faqqgħet (B7-0105/2012)

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß u Britta Reimers (li tissostitwixxi lill-awtur) daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsijiet.

Tkellmu Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D, Liam Aylward f'isem il-Grupp ALDE, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust u Horst Schnellhardt.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Peter Jahr, Franz Obermayr u Elena Băsescu.

Tkellem Connie Hedegaard.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

9. Stabbiliment ta' limitu massimu ta' 8 sigħat ta' vvjaġġar għall-bhejjem li jiġu ttrasportati fl-Unjoni Ewropea biex jittieħdu għall-qatla (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0049/2011 imressqa mill-Membri Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter u Andrea Zanoni dwar l-istabbiliment ta' limitu massimu ta' 8 sigħat ta' vvjaġġar għall-bhejjem li jiġu ttrasportati fl-Unjoni Ewropea biex jittieħdu għall-qatla ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tingħadda lid-destinatarji tagħha u se tkun ippubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2012)0096) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji se jiġu indikati fil-Minuti (Anness 2 tal- Minuti ta' 15.3.2012).

Tkellmu Carl Schlyter u Dan Jørgensen.


10. Introduzzjoni tal-programm 'Ċess fl-Iskola' fis-sistemi edukattivi tal-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0050/2011 imressqa mill-Membri Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro u Hannu Takkula dwar l-introduzzjoni tal-programm 'Ċess fl-Iskola' fis-sistemi edukattivi tal-Unjoni Ewropea ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tingħadda lid-destinatarji tagħha u se tkun ippubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2012)0097) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji se jiġu indikati fil-Minuti (Anness 3 tal- Minuti ta' 15.3.2012).

Tkellem Slavi Binev.

°
° ° °

Il-President fakkar lil Lothar Bisky, li rriżenja mill-funzjoni tiegħu ta' President tal-Grupp GUE/NGL, u feraħ lill-President il-ġdid tal-Grupp, Gabriele Zimmer.


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

Tkellmu Georgios Papastamkos u Jo Leinen dwar l-ordni tal-votazzjonijiet. Ġie propost li l-ewwel issir il-votazzjoni tar-rapport Chris Davies (A7-0033/2012).

Il-Parlament approva din t-talba.


11.1. Ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 (votazzjoni)

Rapport dwar Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 [2011/2095(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Chris Davies (A7-0033/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp EFD)

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0086)


11.2. Siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-awtoritajiet (votazzjoni)

Tħabbru l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fid-data: 15 ta' Marzu 2012 (punt 5 tal- Minuti ta' 15.3.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 u B7-0157/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0152/2012

(flok B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 u B7-0157/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova u Jacek Protasiewicz f'isem il-Grupp PPE,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin u Evgeni Kirilov f'isem il-Grupp S&D,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck u Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms u Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat u Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0087)


11.3. Ir-riżultat tal-elezzjonijiet presidenzjali fir-Russja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0177/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0088)

Intervent

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ressaq emenda orali għall-emenda 5, li ġiet aċċettata.


11.4. Kazakistan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 u B7-0144/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0135/2012

(flok B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 u B7-0143/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere u Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec u Emilio Menéndez del Valle f'isem il-Grupp S&D,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2012)0089)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0144/2012 waqgħet.)

Intervent

Liisa Jaakonsaari, qabel il-votazzjoni.


11.5. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 u B7-0149/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0131/2012

(flok B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 u B7-0149/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra u Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi u Corinne Lepage f'isem il-Grupp ALDE,

Raül Romeva i Rueda u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR,

Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2012)0090)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0139/2012 waqgħet.)


11.6. Sitwazzjoni fil-Bjelorussja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 u B7-0183/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0178/2012

(flok B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 u B7-0183/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle u Ria Oomen-Ruijten f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin u Marek Siwiec f'isem il-Grupp S&D,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake u Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE,

Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR.

Interventi

Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D, talab, bi qbil mal-Artikolu 177 tar-Regoli ta' Proċedura, l-aġġornament tal-votazzjoni; Marek Henryk Migalski tkellem kontra din it-talba.

Il-Parlament approva din t-talba.

Il-votazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni konġunta b'hekk ġiet posposta għas-sessjoni parzjali ta' Marzu II 2012.


11.7. Is-Sitt Forum Dinji dwar l-Ilma (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0130/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0091)


PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Chris Davies - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly et Charles Tannock

Siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-awtoritajiet - RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt u Philip Claeys

Ir-riżultat tal-elezzjonijiet presidenzjali fir-Russja - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská u Vytautas Landsbergis

Kazakistan - RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland u Charles Tannock

Is-sitwazzjoni fin-Niġerja - RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy u Bernd Posselt

Is-Sitt Forum Dinji dwar l-Ilma - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt u Charles Tannock


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.40 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


15. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet komuni li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))
irreferut responsabbli: INTA

- Proposta fl-ewwel qari bl-għan tal-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bħala parti mill-Programm ġenerali "Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni" u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/904/KE (06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD))
irreferut responsabbli: LIBE

- Pożizzjoni fl-ewwel qari adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (Riformulazzjoni) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 16 ta' Marzu 2012.


16. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 5 tal- Minuti ta' 13.3.2012)


16.1. It-traffikar tal-bnedmin fis-Sinai, b'mod partikolari l-każ ta' Solomon W.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 u B7-0169/2012

Judith Sargentini, Ana Gomes, Mario Mauro, Charles Tannock, Jiří Maštálka u Annemie Neyts-Uyttebroeck ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Edit Bauer f'isem il-Grupp PPE, Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Sari Essayah u Bogusław Sonik.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Michał Tomasz Kamiński, Eija-Riitta Korhola, George Sabin Cutaş, Hannu Takkula, Jaroslav Paška u Elena Băsescu.

Tkellmet Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Bernd Posselt u Véronique De Keyser dwar l-iżvolġiment tal-xogħlijiet tal-Parlament nhar ta' Ħamis waranofsinhar.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.1 tal- Minuti ta' 15.3.2012.


16.2. Palestina: attakki minn forzi Iżraeljani fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni Palestinjani

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 u B7-0170/2012

Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Bernd Posselt, Paul Murphy u Annemie Neyts-Uyttebroeck ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Alexandra Thein f'isem il-Grupp ALDE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Eija-Riitta Korhola, Emer Costello, Cristian Silviu Buşoi u Michał Tomasz Kamiński.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sari Essayah, Mitro Repo, Norica Nicolai, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Hannu Takkula.

Tkellmet Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.2 tal- Minuti ta' 15.3.2012.


16.3. Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Baħrejn

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 u B7-0176/2012

Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat u Marietje Schaake ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, u Seán Kelly.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt u Alexandra Thein.

Tkellmet Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Ana Gomes, biex tavża lill-Parlament b'attakk tal-Etjopja fl-Eritrea u titlob lil Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà) tinforma lill-Parlament bis-sitwazzjoni waqt il-laqgħa tal-Kumitat AFET tal-ġimgħa li jmiss, u Bernd Posselt, biex jipprotesta kontra t-tħassir tad-dibattiti ta' urġenza mill-aġenda tas-sessjoni ta' April (il-President ħadet nota ta' dan).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.3 tal- Minuti ta' 15.3.2012.


17. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


17.1. It-traffikar tal-bnedmin fis-Sinai, b'mod partikolari l-każ ta' Solomon W. (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 u B7-0169/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0158/2012

(flok B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 u B7-0169/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik u Edit Bauer f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb u Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE.

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,

Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2012)0092)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0168/2012 waqgħet.)


17.2. Palestina: attakki minn forzi Iżraeljani fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni Palestinjani (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 u B7-0170/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0160/2012

(flok B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 u B7-0170/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon u María Muñiz De Urquiza f'isem il-Grupp S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0093)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0166/2012 waqgħet.)


17.3. Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Baħrejn (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 u B7-0176/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0171/2012

(flok B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 u B7-0176/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka u Alf Svensson f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt u Pino Arlacchi f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica u Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda u Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal u Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2012)0094)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0175/2012 waqgħet.)


18. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


19. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PPE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat CONT: Petri Sarvamaa

Kumitat TRAN: Petri Sarvamaa

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja: Petri Sarvamaa


20. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 42 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ECON
- L-aċċess għal Servizzi Bankarji Bażiċi (2012/2055(INI))
(opinjoni: EMPL, IMCO, REGI)

Kumitat JURI

- Statut għal impriża mutwa Ewropea (2012/2039(INI))
(opinjoni: ECON, EMPL)

- Id-dritt tal-Unjoni Ewropea dwar il-proċeduri amministrattivi (2012/2024(INI))
(opinjoni: PETI, AFCO)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw il-gvernijiet nazzjonali (2012/2034(INI))

Kumitat AFET

- L-Istrateġija tal-UE għall-Qarn tal-Afrika (2012/2026(INI))
(opinjoni: DEVE)

- It-tkabbir: politiki, kriterji u interessi strateġiċi tal-UE (2012/2025(INI))
(opinjoni: BUDG, REGI)

Kumitat AGRI

- L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali 2012-2015 (2012/2043(INI))
(opinjoni: PETI, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA, IMCO, TRAN)

- Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport (2012/2031(INI))
(opinjoni: ENVI, TRAN)

Kumitat BUDG

- L-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-kuntest tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss (2012/2027(INI))
(opinjoni: ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN, REGI)

Kumitat CULT

- Edukazzjoni, Taħriġ u Ewropa 2020 (2012/2045(INI))
(opinjoni: EMPL, BUDG)

Kumitat ECON

- Lejn suq Ewropew integrat għal pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mowbajl (2012/2040(INI))
(opinjoni: ITRE, JURI, INTA, IMCO)

- Il-fattibilità tal-introduzzjoni ta’ Bonds ta’ Stabbiltà (2012/2028(INI))
(opinjoni: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)

Kumitat ENVI

- L-Isfida Antimikrobika - Theddid li qed jiżdied mir-Reżistenza Antimikrobika (2012/2041(INI))
(opinjoni: AGRI, ITRE)

Kumitat FEMM

- Is-sesswalizzazzjoni tal-bniet (2012/2047(INI))

- Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi (2012/2046(INI))

- Ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ħadra (2012/2035(INI))
(opinjoni: REGI)

Kumitat IMCO

- L-20 preokkupazzjoni ewlenija taċ-ċittadini u l-impriżi Ewropej dwar il-funzjonament tas-Suq Uniku (2012/2044(INI))
(opinjoni: PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN)

- L-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/48/KE dwar il-Kreditu għall-Konsumatur (2012/2037(INI))
(opinjoni: ECON)

- It-twettiq tas-Suq Uniku Diġitali (2012/2030(INI))
(opinjoni: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, REGI)

Kumitat ITRE

- L-Impriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs): kompetittività u opportunitajiet kummerċjali (2012/2042(INI))
(opinjoni: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, INTA)

- L-istabbiliment ta' kooperazzjoni fir-rigward tal-politika enerġetika ma' sħab lil hinn mill-fruntieri tagħna: Approċċ strateġiku għal provvista sikura, sostenibbli u kompetittiva tal-enerġija (2012/2029(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI, INTA, AFET)

Kumitat JURI

- Rapport dwar l-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar id-Dritt tal-Bejgħ mill-Ġdid (2001/84/KE) (2012/2038(INI))
(opinjoni: CULT)

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

- L-allegat trasport u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu għar-rapport tal-Kumitat TDIP tal-PE (2012/2033(INI))
(opinjoni: AFET)

- It-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-ażil (2012/2032(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET, EMPL)

Kumitati IMCO, TRAN

- eCall: servizz ġdid "112" għaċ-ċittadini (2012/2056(INI))

Deċiżjoni li għandha tkun applikata proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura

- L-istabbiliment ta' programm ta' azzjoni għad-dwana u t-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (FISCUS) u t-tħassir tad-Deċiżjonijiet Nru 1482/2007/KE u Nru 624/2007/KE (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
Kumitati: ECON, IMCO
(opinjoni: BUDG)
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 16.02.2012)

- Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
Kumitati: ITRE, TRAN
(opinjoni: BUDG, REGI)
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 16.02.2012)

- Programm Ġustizzja għall-2014-2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))
Kumitati: JURI, LIBE
(opinjoni: FEMM, BUDG)
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 16.02.2012)

- eCall: servizz ġdid "112" għaċ-ċittadini (2012/2056(INI))
Kumitati: IMCO, TRAN
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 08.03.2012)

Kumitati assoċjati (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ITRE

- L-istabbiliment ta' kooperazzjoni fir-rigward tal-politika enerġetika ma' sħab lil hinn mill-fruntieri tagħna: Approċċ strateġiku għal provvista sikura, sostenibbli u kompetittiva tal-enerġija (2012/2029(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI, INTA)
Kumitati assoċjati ITRE, AFET
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 16.02.2012)

- L-Impriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs): kompetittività u opportunitajiet kummerċjali (2012/2042(INI))
(opinjoni: ENVI, EMPL, ECON, IMCO)
Kumitati assoċjati ITRE, INTA
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 08.03.2012)

Kumitat JURI

- Statut għal impriża mutwa Ewropea (2012/2039(INI))
(opinjoni: ECON)
Kumitati assoċjati JURI, EMPL
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 08.03.2012)

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

- L-allegat trasport u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu għar-rapport tal-Kumitat TDIP tal-PE (2012/2033(INI))
Kumitati assoċjati LIBE, AFET
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 16.02.2012)

Kumitat ECON
- L-aċċess għal Servizzi Bankarji Bażiċi (2012/2055(INI))
(opinjoni: EMPL, REGI)
Kumitati assoċjati ECON, IMCO
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 15.03.2012)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat AFET

- Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN

- Stabbiliment tal-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI

- Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f'Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: AFET, BUDG

- L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-Ajru Uniku Ewropew (2012/2005(INI))
irreferut responsabbli: TRAN
opinjoni: AFET, EMPL, JURI, IMCO

Kumitat ECON

- Emenda tal-Artikolu 70 tar-Regoli ta' Proċedura dwar negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġislattivi (2011/2298(REG))
irreferut responsabbli: AFCO
opinjoni: ECON

Kumitat DEVE, Kumitat JURI

- L-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta' żejt tax-shale (2011/2308(INI))
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: DEVE, JURI

Kumitat DEVE, Kumitat INTA

- Ir-rapporti finanzjarji annwali, ir-rapporti finanzjarji konsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA


21. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

324

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

160

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

264

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

129

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

74

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

210

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

111

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

64

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

36

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

55

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

28

0009/2012

Oreste Rossi

8

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

154

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

163

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

50

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

48

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

24

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


22. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


23. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 28 ta' Marzu 2012 u 29 ta' Marzu 2012.


24. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Anness 1 - Bini ta' Kapaċitajiet Xjentifiċi fl-Afrika: il-promozzjoni ta' sħubijiet Ewropej-Afrikani dwar ir-radjuastronomija (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub Nru 0045/2011 imressqa mill-Membri Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell u Judith Sargentini dwar il-bini ta' kapaċitajiet xjentifiċi fl-Afrika: il-promozzjoni ta' sħubijiet Ewropej-Afrikani dwar ir-radjuastronomija (punt 2 tal- Minuti ta' 15.3.2012 u P7_TA(2012)0095) u ffirmata minn 394 Membru:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Jiří Havel, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Sławomir Witold Nitras, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Anness 2 - Stabbiliment ta' limitu massimu ta' 8 sigħat ta' vvjaġġar għall-bhejjem li jiġu ttrasportati fl-Unjoni Ewropea biex jittieħdu għall-qatla (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub Nru 0049/2011 imressqa mill-Membri Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter u Andrea Zanoni dwar l-istabbiliment ta' limitu massimu ta' 8 sigħat ta' vvjaġġar għall-bhejjem li jiġu ttrasportati fl-Unjoni Ewropea biex jittieħdu għall-qatla (punt 9 tal- Minuti ta' 15.3.2012 u P7_TA(2012)0096) u ffirmata minn 395 Membru:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Karima Delli, Anne Delvaux, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Alf Svensson, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver


Anness 3 - Introduzzjoni tal-programm 'Ċess fl-Iskola' fis-sistemi edukattivi tal-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub Nru 0050/2011 imressqa mill-Membri Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro u Hannu Takkula dwar l-introduzzjoni tal-programm 'Ċess fl-Iskola' fis-sistemi edukattivi tal-Unjoni Ewropea (punt 10 tal- Minuti ta' 15.3.2012 u P7_TA(2012)0097) u ffirmata minn 415-il Membru:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, John Attard-Montalto, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Philippe De Backer, Jean-Luc Dehaene, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza