Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 29 d. - Briuselis

9.7. Darbo tvarkos taisyklių dalinis pakeitimas atsižvelgiant į Europos Parlamento santykių su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms, pokyčius, atsiradusius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (balsavimas)

Pranešimas Pranešimas dėl Darbo tvarkos taisyklių dalinio pakeitimo atsižvelgiant į Europos Parlamento santykių su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms, pokyčius, atsiradusius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai [2011/2266(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

(Kad pakeitimai būtų priimti, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(K
ad būtų priimtas pasiūlymas dėl sprendimo, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 visų atiduotų balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA-PROV(2012)0111).

Naujosios nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną.

Teisinė informacija - Privatumo politika