Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2581(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0178/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0112

Pöytäkirja
Torstai 29. maaliskuuta 2012 - Bryssel

9.8. Valko-Venäjän tilanne (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 14.3.2012, kohta 16).

Äänestystä lykättiin 15. maaliskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 15.3.2012, kohta 11.6).

Päätöslauselmaesitykset B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 ja B7-0183/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0178/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 ja B7-0183/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle ja Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta,

Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA-PROV(2012)0112)

(Päätöslauselmaesitys B7-0180/2012 raukesi.)

Puheenvuorot:

Marek Henryk Migalski, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin ja Gerard Batten käyttivät puheenvuoron ennen äänestystä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö