Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2581(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0178/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0112

Protokoll
Torsdagen den 29 mars 2012 - Bryssel

9.8. Situationen i Vitryssland (omröstning)
CRE

Debatten hölls den 14 mars 2012 (punkt 16 i protokollet av den 14.3.2012).

Omröstningen hade skjutits upp den 15 mars 2012 (punkt 11.6 i protokollet av den 15.3.2012).

Resolutionsförslag B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 och B7-0183/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0178/2012

(ersätter B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 och B7-0183/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle och Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin och Marek Siwiec för S&D-gruppen,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen,

Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA-PROV(2012)0112)

(Resolutionsförslag B7-0180/2012 bortföll.)

Inlägg:

Marek Henryk Migalski, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin och Gerard Batten, före omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy