Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 29. märts 2012 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Toiduabi jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele (arutelu)
 4.Euroopa Investeerimispanga 2010. aasta aruanne (arutelu)
 5.2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta (arutelu)
 6.Muud küsimused
 7.Hääletused
  7.1.Rahvusvaheline kautšuki uurimisrühm *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.2.Lennureisijate õigused (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.3.Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.4.Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.5.Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.6.Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.7.Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ***II (hääletus)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimine ***II (hääletus)
  9.2.Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad ***I (lõpphääletus)
  9.3.Töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega ***I (hääletus)
  9.4.Aktsiisialane halduskoostöö * (hääletus)
  9.5.2013. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament (hääletus)
  9.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, Hispaania (hääletus)
  9.7.Kodukorra muutmine suhete muutumise tõttu Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist (hääletus)
  9.8.Olukord Valgevenes (hääletus)
  9.9.Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni liikmete ametisse nimetamine (hääletus)
  9.10.Euroopa demokraatia sihtkapital (hääletus)
  9.11.Laienemisaruanne Serbia kohta (hääletus)
  9.12.Laienemisaruanne Kosovo kohta (hääletus)
  9.13.Laienemisaruanne Türgi kohta (hääletus)
  9.14.Laienemisaruanne Montenegro kohta (hääletus)
  9.15.Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistik (hääletus)
  9.16.Euroopa Investeerimispanga 2010. aasta aruanne (hääletus)
  9.17.2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta (hääletus)
 10.Volituste kontrollimine
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (190 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1585 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (39 kb) Hääletustulemused (351 kb) Nimelise hääletuse tulemused (765 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (542 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1569 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika